Een kinderfysiotherapeut helpt kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar om hun motorische vaardigheden te verbeteren.
Vaak is er een verwijzing van een jeugdarts, kinderarts of huisarts, maar dat is niet noodzakelijk.

Sommige kinderen hebben problemen op het gebied van bewegingsvaardigheden of een achterstand in hun motorische ontwikkeling. Als dat zo is, dan kunnen ze moeite hebben om mee te komen op het lichamelijke vlak. Denk aan spelen op het schoolplein. Bij het sporten of tijdens de gymles. Dat kan liggen aan een achterstand in de motorische ontwikkeling.

Kinderfysiotherapie is erop gericht de motorische vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. Dit wordt met bewegingstherapie gedaan op een manier die aansluit bij de belevingswereld van het kind. De behandelingen worden na een uitgebreid onderzoek individueel voor ieder kind afgestemd, rekening houdend met de hulpvraag van het kind en/of de ouders.

Vermoed je dat jouw kind baat heeft bij kinderfysiotherapie? Neem dan gerust contact met ons op.
Bel voor meer informatie 033 – 465 0446 of stuur ons een mail.

Meer informatie over kinderfysiotherapie bij Geeresteingroep